Μας έχουν εμπιστευτεί πάνω από 500 επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.