Μας έχουν εμπιστευτεί πάνω από 1000 επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.